استفاده از کمربند محافظ در درمان پزشکی رایج است و از نوع چرم آن ورزشکاران حرفه ای و وزنه برداران بهره میبرند. با نیک تیک همراه باشید.

کمربند محافظ برای جلوگیری از آسیب هنگام بلند کردن اجسام

در محیط کار نوع صنعتی آن جهت ایمنی رایج است. نوع صنعتی دارای مدل های بسیار متنوعی در بازار است. رایجترین کمربند محافظ مدل الاستیکی و سبک آن است که دور کمر بسته شده و گاهی با دوبنده ارائه میشود.

کمربند محافظ برای جلوگیری از آسیب هنگام بلند کردن اجسام

عملکرد کمربند محافظ

در تبلیغات این نوع کمربند ها گفته میشود که بستن این کمربند جنبه پیشگیری داشته و سبب میشود کاربر حرکت غیرمتعارف انجام ندهد، وزنه خیلی سنگین بلند نکند، در هنگام بلند کردن وزنه فرم بدن صحیح باشد، میزان خم شدن کمتر شده و در نهایت صدمات کاهش یابد.

با بستن آن بدور کمر، فشار وزن بار بر ستون فقرات بخاطر فیگور ایجاد شده کمتر شده و دیده شده که سبب درگیر و فعال شدن ماهیچه های پشت میشود.

به عنوان مثال، تولید کننده ذیل ادعا میکند که حالت ستون فقرات را تثبیت و از شکم و قسمت پایین کمر در هنگام حمل و بلند کردن صحیح اشیاء محافظت میکند.

کمربند محافظ برای جلوگیری از آسیب هنگام بلند کردن اجسام

از مواد سبک و با دوام ساخته شده، قابلیت شست و شو دارد، آب نمیرود، دو بنده دارد، اجازه انعطاف بیشتر در کار و حرکت میدهد.

 

نتیجه آزمایش ایمنی روی کمربند محافظ

 

اما این را هم در نظر داشته باشید که موسسه بین المللی ایمنی و سلامت شغلی پس از تشکیل گروه بررسی کمربند محافظ، نتایج ذیل را اعلام کرد:

۱- کمربند محافظ نباید به عنوان وسیله محافظت شخصی در نظر گرفته شود.

۲- این کمربند نباید برای محیط کار توصیه شود.

و نتیجه گیری نموده:

۱- هیچکدام از تحقیقات و مطالعات نشان نداده که استفاده از کمربند فوق در هنگام بلند کردن بار، فشار بر روی ستون فقرات را کمتر میکند.

۲- استفاده از این کمربند موجب کم شدن تحرک، انعطاف پذیری و قابلیت ارتجاعی ماهیچه ها و تاندون ها شده و در نهایت ممکن است باعث صدمه گردد.

۳- همچنین احتمال ایجاد توهم قدرت و ایمنی وجود داشته که متعاقب آن خطر تصمیم به بلند کردن بارهای سنگین را افزایش میدهد.

 

البته این مطلب ارتباطی به استفاده در درمان های پزشکی ندارد.

در نهایت آنچه مهم است، بلند کردن اشیاء با روش صحیح است.

کمربند محافظ برای جلوگیری از آسیب هنگام بلند کردن اجسامفروشگاه اینترنتی نیک تیک