ارگونومی ، کلمه ای که اینور و آنور شنیده می شود و به هر چیزی مرتبط شده است، از میز و صندلی گرفته تا ابزارهای دستی و برقی. اما این کلمه به واقع چه معنایی دارد و آیا همه اجسامی که ارگونومیک طراحی شده اند، به یک شکل ساخته می شوند؟ با نیک تیک همراه باشید.

 

منظور از ابزار اگونومیک چیست؟ بررسی ارگونومی ابزار میلواکی

 

بتازگی فرصتی پیش آمده تا با طراحان ابزارهای برقی ارگونومیک میلواکی که نتیجه مثبت از سعی و تلاش عایدشان شده، گفتگویی شود.

 

منظور از ابزار اگونومیک چیست؟ بررسی ارگونومی ابزار میلواکی

 

با اینکه در ده سال گذشته، عبارت ارگونومیک در معرفی ابزارهای زیادی دیده شده، اما این اولین باری بود که درک کردم، چرا یک ابزار باید دارای طراحی ارگونومیک باشد. بسیاری اوقات در صنایع، ویژگی ارگونومیک بسیار ساده سازی شده است. تجربه ای که خود من دارم، اگر یک ابزاری دارای دسته ارگونومیک باشد، پس هنگام استفاده از آن، دست شما حس خوبی خواهد داشت. اما اکنون دیگر متوجه شده ام که ارگونومی، چیزی بیشتر از حس خوب گرفتن یک دسته است.

 

منظور از ابزار اگونومیک چیست؟ بررسی ارگونومی ابزار میلواکی

 

ارگونومی یعنی چه؟

ارگونومی یعنی در نظر گرفتن اینکه چگونه بدن انسان نه تنها با ابزار در تعامل است، بلکه چگونه به همراه ابزار، با کاری که در دست است، تعامل دارد. هنگامی که یک ابزار بواقع طوری طراحی شده که از لحاظ ارگونومی مفید باشد، شما بسرعت محاسن آن را احساس خواهید کرد. تقلایی که در هنگام نگه داشتن ابزار دست شما حس می کند را دیگر نخواهید داشت. تلاش کمتری برای استفاده از ابزار، نیاز خواهید داشت و در پایان روز کاری، شما احساس می کنید که می توانید ۸ ساعت دیگر کار کنید. بدینگونه که مرکز مجموع مفاصل دست، محل اجرایی شدن فعالیت است، یعنی اگر شما مجبور به استفاده از ماهیچه ها هستید، طراحی ارگونومیک باعث می شود که بزرگترین مجموعه ماهیچه های مناسب هدف شما، فعال شوند، نه اینکه کار فقط یک ماهیچه را درگیر کند. حال این به چه معنی است؟

 

منظور از ابزار اگونومیک چیست؟ بررسی ارگونومی ابزار میلواکی

 

طراحی ارگونومیک یعنی چه؟

بدین معنی است که کاربر ابزار به واقع، منتفع شود. ابزار باید یک توسعه طبیعی برای فرد استفاده کننده باشد. با کاربر کار کند و همراه باشد، نه اینکه در مقابل کاربر قرار گیرد. امکان داشتن انواع فیگورهای طبیعی، ایمن و اجازه داده شده را برای کاربر در حین کار، میسر کند. اکنون بیش از هر زمان دیگری تولیدکنندگان ابزارهای برقی، بسیار جدی به فکر ممزوج کردن ابزار با بدن کاربر بوده و همین ایده اکنون، باعث تولید ابزارهای بهتر است. این ابزارها با لیبل قیمت بالاتر وارد بازار می شوند. اما آیا بواقع ارزشش را دارد؟ البته، شما هزینه های رو به رشد بیمه های درمانی و همچنین مراحل پزشکی جهت مداوای آسیب های فرسایشی و مکرر را در نظر بگیرید.

 

منظور از ابزار اگونومیک چیست؟ بررسی ارگونومی ابزار میلواکی

 

فایده ی طراحی ارگونومیک ابزار چیست؟

اگر شما مالک یک شرکت ساخت و ساز باشید، هزینه تهیه ابزار خوب و همچنین آموزش مناسب پرسنل، بسیار کمتر خواهد بود در قیاس با هزینه رو به رشد تامین نیازهای سلامتی پرسنل. این امر، به خصوص هنگامی که تعداد بیشتری از کارمندان مصدوم شده و از مزایای درمان استفاده کنند، بارزتر می شود. پس شما با از کارافتادگی کارگران جهت حصول سلامتی روبرو خواهید بود که سبب ایست خط تولید و یا هر پروژه شما خواهد شد و شما مجبور به آوردن نیروی کمکی بیشتر برای اتمام کار خواهید شد. البته این واقعیت را هم در نظر بگیرید که حتی هنگامیکه کارگر مصدوم، دوره درمان را گذرانده و دوباره به کار برگردد، نمی تواند از همان ابتدا با توان صد درصد وارد کار شود. علاوه بر این، جراحات و صدمات اینگونه امکان دارد که مجدد عود کند.

 

منظور از ابزار اگونومیک چیست؟ بررسی ارگونومی ابزار میلواکی

 

اما اگر شما یک کارگر هستید، نیاز به سلامتی و تندرست ماندن، بسیار با ارزش تر است. هزینه های گزاف بیمه، از کار افتادگی و مرخصی از کار و در نهایت یک عمر به همراه داشتن ناراحتی ها و دردهایی که گاه و بیگاه عود می کنند، نظیر درد ستون فقرات، مچ دست، زانو و بازوها که نه تنها عملکرد شما را محدود می کند، بلکه کیفیت زندگی شما را نیز تحت تاثیر می گذارد، همه و همه نیاز به داشتن ابزار بهتر و همچنین آموزش مفیدتر را اذعان می کند.

 

منظور از ابزار اگونومیک چیست؟ بررسی ارگونومی ابزار میلواکی

 

واقعیت را بخواهید، داشتن ابزاری با بهترین طراحی ارگونومیک ، اثر کمی در عملکرد شما خواهد داشت، اگر ابزار را به نحو صحیح استفاده نکنید. با یاد گرفتن روش های صحیح تر انجام کار، دیگر نیاز به رقابت شدید و جنگ بر سر طراحی ابزار را می توان متوقف نمود و فرصت مفیدتر بودن را به ابزار داد.فروشگاه اینترنتی نیک تیک