نجارها همواره از میخ پرمصرف ۱۶d، میخ نمای ۸d و یا میخ ۱۰d صحبت می کنند، اما هیچ کس تاکنون معنی d در سایز میخ را معلوم نکرده است. به دلایلی که تاریخی می باشد، میخ ها با مشخصه یک عدد و بدنبال آن حرف d و اندازه طول میخ فروخته می شدند. با نیک تیک همراه باشید.

حرف d در سایز میخ ها به چه معنی است؟

 

حرف “d” اشاره به سکه پول پنی دارد که پول خرد بریتانیا می باشد. پس ۸d به یک میخ ۸ پنی و ۱۶d به یک میخ ۱۶ پنی اشاره دارد، سایر میخ ها هم به همین شکل. این مشخصه نشان دهنده طول میخ می باشد که در جدول ذیل قابل رویت است:

 

حرف d در سایز میخ ها به چه معنی است؟

 

این سیستم اندازه گیری سایز میخ از کجا آمده است و چرا d مخفف پنی می باشد؟

داستان d به زمانی بر می گردد که رومی ها کشوری را که امروز انگلستان نامیده می شود اشغال کرده بودند. حرف “d” اشاره به نام سکه پول رومی ها یعنی دناریوس داشت و همینطور نام پنی انگلیسی نیز بود. اما ارتباط این نام گذاری با میخ ها چیست؟

این ارتباط به زمانی بر می گردد که میخ ها تک تک در آهنگری با دست کوبیده و فورج می شدند. نقل می شود که ۱۰۰ عدد میخ با طول ۲/۱-۳ اینچ ( ۸۹ میلیمتر ) قیمتی برابر ۱۶ پنی داشت و به همین دلیل با نام میخ ۱۶ پنی شناخته می شد. بعضی هم می گویند که عدد و به دنبال آن حرف d نشان دهنده این بود که یک میخ ۱۶d ﴿ ۲/۳-۱ اینچ ﴾ که آهنگر با دست آن را کوبیده و می ساخت ۱۶ پنی قیمت داشت.

 

حرف d در سایز میخ ها به چه معنی است؟

 

کسی نمی داند که کدام حکایت درست است و یا چرا اصرار به استفاده از نام گذاری با حرف “d” حتی در کدهای ساختمان سازی همچنان وجود دارد، اما خوشبختانه امروزه بسته های میخ در خرده فروشی ها هم با سایز میخ با روش پنی و هم با اندازه طول میخ به اینچ مشخص شده است. همینطور که در عکس اول مشخص شده است، اندازه طول یکی از چندین مشخصه در انتخاب میخ است.فروشگاه اینترنتی نیک تیک